Η συμβολή των οδών

Χ ρ ι σ τ ί ν α  Κ α ρ α ν τ ώ ν η

Ανεκτίμητη παραμένει ακόμη

η συμβολή των οδών

στων στιγμών το πάγωμα

την απόψυξη

την αποκομιδή αυτόματη

στων απεσταγμένων την παροχέτευση

πλεοναζόντων υδάτων

στων δένδρων την κοπή εν ονόματι

της διαπλάτυνσης κάποιων Ανοίξεων

έως οροφής συμπυκνωμένων έξι

παρά κάτι ουρανών

φωτ. Χριστίνας Καραντώνη

Παρέμβαση, περιοδικό λόγου & τέχνης, τεύχος 207-208, άνοιξη 2022